Kostnadsfria utbildningar för medlemmar i föreningar i Göteborg våren 2024

Kostnadsfria utbildningar för medlemmar i föreningar i Göteborg våren 2024

Göteborg Stad gör det möjligt för medlemmar i föreningar i Göteborg att delta helt kostnadsfritt på ett stort antal utbildningar under våren. Du hittar de kostnadsfria utbildningarna samlat nedanför. Skicka vidare detta mail till medlemmar i er förening. Det går också bra att lägga upp texten nedanför på er hemsida!

Ny i styrelsen               
27 april, kl. 09.00-12.30, Västra Frölunda. Anmälan
22 maj, kl. 18.00-21.00, Nordöstra Göteborg. Anmälan
Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta/framtida arbete som organisationsledare i en styrelse eller kommitté. Du får med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Styrelsens roll och ansvar
27 april, kl. 13.30-16.30, Västra Frölunda. Anmälan
Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?

Föreningsekonomi
28 april, kl. 09.00-12.30, Västra Frölunda. Anmälan
Du som hanterar ekonomi men även ordföranden och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper: bokföringsskyldighet, ekonomiska rapporter, skatter och avgifter, avstämningar och uppföljningar.

Workshop: Viktiga dokument för föreningen
6 mars, kl. 18.00-21.00, Nordöstra Göteborg. Anmälan
28 april, 
kl. 13.30-16.30, Västra Frölunda. Anmälan
Vi tittar på hur verksamhetsplan, budget, stadgar och verksamhetsberättelse skulle kunna utformas. Under denna workshop utgår ni från er förenings nuvarande dokument och tillsammans utforskar vi hur de skulle kunna utvecklas.

Grundutbildning för föreningsledare
25 maj, kl. 9.00-13.00, Nordöstra Göteborg. Anmälan
En mer omfattande grundutbildning för dig som sitter i en styrelse. Utbildningen startar den 29/4 då du får förberedande hemuppgifter skickade till dig. Du förväntas lägga ca 5 timmar i egenstudier innan det fysiska utbildningstillfället.

Bokföring Grund
27 jan + 3 feb, 08.30-15.30, Kallebäck. Anmälan
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring och hur du praktiskt kan använda dessa i föreningen. Vi lär oss, genom praktiska övningar (papper och penna), att arbeta med grundbok och huvudbok. Vi går igenom balans- och resultaträkning och bokslut.

Grundutbildning för tränare
7 feb, kl. 18.00-20.00, digital + 2 mars, kl. 09.00-17.00, Göteborg. Anmälan
10 april, 18.00-20.00, digital + 4 maj, kl. 09.00-17.00, Göteborg. Anmälan
Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och unga ska känna sig motiverade och få möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen består av två träffar. Närvaro vid båda träffarna krävs.

Coaching education, entry level – In english
26 mars, kl. 18.00-20.00, digital + 14 april kl. 9.00-15.00 + 20 april, kl. 9.00-15.00, Gothenburg, Anmälan
This is the first step of education for coaches. The course consists of two mandatory days.

Fysisk träning och utveckling för ungdomar
6 feb, kl 18.00-20.00, Frölundaborg. Anmälan
Hur bör ungdomar bedriva sin fysiska träning? Hur får man in fysträning i sin veckorutin och övrig träning? Är det farligt att lyfta vikter för ungdomar? Under denna föreläsning får du lyssna till en riktig expert och kan ställa dina frågor.

HLR – Hjärt- och lungräddning
28 feb, kl. 18.00-20.30, Hisingen. Anmälan
Livsnödvändig utbildning som ger kunskap om hur du ska agera vid ett hjärtstopp samt hur en hjärtstartare fungerar.

Frukostföreläsning: Spelberoende – Niclas Aronsson
2 feb, kl 08.00-09.00, Centrum. Anmälan
Parallellt med ett spelberoende har Niclas varit aktiv elittränare i innebandy. Efter att ha tagit sig ur sitt beroende har Niclas utbildat sig inom beroendeproblematik och mental träning. Idag jobbar han med att utbilda och behandla spelberoende. Hör Niclas historia och få konkreta tips på hur du kan hjälpa andra.

Vårens utbildningsprogram, RF-SISU Västra Götaland
Vi på RF-SISU Västra Götaland erbjuder också ett större utbildningsprogram, då tillkommer oftast en deltagaravgift. Du hittar vårt fullständiga utbildningsprogram via vår hemsidas kalender eller vår sökfunktion. Utbud för beställning av utbildning till föreningen hittar du här.

Ytterligare tips på kostnadsfri föreläsning:
Hur skapar vi en allsidig träningsmiljö som får barn och unga att känna glädje med sin idrott?

Under denna kväll vill vi ge dig som är ledare i en idrottsförening verktyg för att utveckla dina aktiva så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva i olika sammanhang under hela livet. Vi vill att du som ledare har möjlighet att skapa en miljö där barn och unga känner sig delaktiga, trygga och får en allsidig träning. Föreläsaren, Grim Jernudd från Change the Game kommer att dela med sig av konkreta verktyg på hur du som ledare utformar övningar, så kallad aktivitetsdesign, som får dina aktiva att vilja, våga och känna glädje med sin idrott och fysisk aktivitet i olika sammanhang.

26 feb, kl. 18.00-20.00, kostnadsfri, Mölndal. Anmälan

Problem vid anmälan?
Skulle problem uppstå vid anmälan, kontakta kurser.vastragotaland@rfsisu.se

Varför hamnar detta utskick hos dig?
Din förening har angett dig som ordförande/kassör i föreningen i idrottens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline, varifrån informationen är hämtad. Har mailet hamnat fel så ber du den person som är huvudansvarig för IdrottOnline i din förening att justera uppgifterna eller kontakta ev kanslist om sådan finns i föreningen. Vi på RF-SISU Västra Götaland har inte behörighet att uppdatera en förenings uppgifter. GDPR: Läs om hur RF-SISU Västra Götaland hanterar personuppgifter.